« Diğer Hizmetlerimiz  

Psikanalitik Psikoterapi

Psikanalitik Psikoterapi

Psikanaliz, Sigmund Freud'un çalışmaları üzerine kurulmuş bir psikolojik kuramlar ve yöntemler ailesidir. Analistin amacı hastanın transferans sorgulanmamış ya da bilinçdışı engellerinden, yani artık işe yaramayan ve özgürlüğü kısıtlayan eski ilişki kalıplarından, serbest kalmasına yardım etmektir.

Kuramın temel dayanaklarından ilki ve birinci varsayımı; ruhsal olgu ve süreçlerin, fiziksel olgu ve süreçlerle aynı olduğu yani her ikisinde de nedensellik kuralının işlediğidir. Bir başka deyişle, bireylerin gösterdikleri tüm davranışların bir nedeni ve amacı vardır.

Psikanalitik yaklaşımın ikinci varsayımı, “bilinçdışı süreçlerin varlığı”dır. İnsan zihninin belli bir katmanındaki bilgilerin, izlenimlerin, gereksinimlerin bilinç alanında kullanılamayacağını, algılanamayacağını vurgular.

Danışan kendisi için güçlük yaratan belirtilerin-semptomların farkına olmasına rağmen, bu belirtilerin kökenindeki düşüncelerin farkında değildir. Bozulan davranışların gerisindeki düşüncelerin görememesinin nedeni, bu düşüncelere eşlik eden olumsuz duygulardır. Dolayısıyla, psikanalitik sağaltımın amacı, baskı mekanizmasının işletilmesine neden olan bu olumsuz duyguları azaltmaktır.

Klasik psikanalizde analistin görevi; danışanın (analizanın) çatışmalarını ve bu çatışmaların neden olduğu davranışları görmesine ve bunların değiştirilmesine imkan sağlayacak ortamı hazırlamasına yardımcı olmaktır.


Copyright - 2023  |  EGO Psikoloji ve Aile Danışmanlığı
Telefonla Ara
Whatsapp İletişim
Instagram
Yukarı